Life's little instructions 1

   

·        تعداد زیادی از ما دانسته یا ندانسته-خواسته یا نا خواسته تاریخ پر درد زندگی خود را به صورت توشه ای گران بها به دوش می کشیم.دردها را به خاطر میسپاریم-زنده نگاه می داریم و بازگو می کنیم.بدین ترتیب خود را با وقایعی که هرگز نمی توانیم تغییر دهیم دائم زجر و شکنجه می دهیم.به گذشته ی خود آویزان می شویم و اجازه می دهیم که این حوادث مرده آینده ی ما را اداره کنند.خیال می کنیم که انگار گذشته بیشتر از امروز برایمان مهم است.و ارتباطات خود را بر اساس ارتباطات گذشته بر قرار می سازیم

·        داستان غمناک درد هایمان بهترین و لذت بخشترین داستان برای بازگو کردن است.هر بار که تعریف می کنیم در حقیقت سر زخمها را دوباره باز کرده و درد را زنده کرده ایم.اگر چه بیان درد برایمان لذت بخش است اما در اینمورد مرز بین لذت و شکنجه بسیار باریک است و خطر سقوط به پرتگاه غم و ماتم بسیار بزرگ است.

·        هیچگاه خود را مسئول حوادثی که امکان کنترل آن را نداشته اید قلمداد نکنید.

·        ما خیال میکنیم اضطراب و نگرانی، آینده نگری است.

·        دشمنان انسان تنها در درون او هستند

·        سعی کنید همیشه صورتی آرام و با وقار داشته باشید.زیرا حالت صورت عمیقا بر شخصیت و حالت روانی تاثیر میگذارد.اگر لبخند بزنیم و و سعی کنیم همیشه چهرهای متبسم داشته باشیم در نهایت شادی را لمس خواهیم کرد ولی اگر تمام مدت چهره ای عبوس و غمزده به خود بگیریم مدتی نمی گذرد که از نظر روحی پزیشان و خمود می شویم.

·        اندیشه های سخت سبب می شود که وضع بد چون دیواری سنگی بر جا بماند

·        بدرستی که نیکی ها آثار بدی ها را از بین میبرد.

·        گناه،یعنی سرپیچی از سنت اللهی.یعنی استفاده ی نا درست از نعمت.

·        یادتان باشد شما حاکم بر موقعیت ها هستید نه برده ی آنها.

·        این ذهن ماست که ما را شاد،بدبخت یا سعادتمند،غنی یا فقیر می سازد.

·        موهبت تو،تو را میجوید اگر دریابی که آنچه را که دوست می داری خود دوست داشتن است.

·        کلام دارای قدرتی کیهانی است و انسان میتواند با کلام هر کار که می خواهد بکند،بنا سازد یا ویران سازد.

·        هرگز از برچسب منفی استفاده نکنید،نگویید من همیشه خراب میکنم...چرا که نتیجه اش جز تشویش،اضطراب،عجزنا توانی و عدم اتکاء به نفس نیست.

·        سعی کنید در برقراری ارتباط با دیگران ابتکار عمل را بدست گیرید.

·        زندگی را از ته دل دوست بدارید تا زندگی هم به شما عشق بورزد.

·        برای راستگو زندگانی خرم و شاداب است.

·        هیچ چیز در زندگی معنایی ندارد،مگر معنایی که شما به آن می دهید

·        به یکدیگر عشق بورزید اما عشق را به بند نکشانید.بگذارید میان با هم بودنتان فضایی و فاصله ای باشد،با یکدیگر بخوانید و برقصید و جاودان با شید اما بگذارید هر یک از شما تنها باشد...در کنار هم بمانید اما نه چسبیده به هم.(کاترین پاندر)

·        آزاد کردن دیگران به معنی آزاد کردن خودتان است.

·        کار زشت سریع تر از فرو رفتن کارد در گوشت در صاحب خود اثر می گذارد(امام صادق" ع")

·        به جای اینکه خود را یک انسان ببینید،به سیمای موجود الهی به خویشتن نگاه کنید.

·        اگر چه فکر میکنیم وابستگی عاطفی یکی از والاترین چهره های عشق است کاملا خلاف آن صادق است.

·        بی مضایقه بخشیدن قانون طبیعت است.

·        کسانی هستند که چیزی را می بخشند،اما ذهنا آن را نمی بخشند.یادشان هست که چه داده اند و مدام آن را به خود و اطرافیان گوشزد می کنند.

·        بارش کنید،مهرتان را بارش کنید،عشقتان را بارش کنید.فکر مثبت را بارش کنید،بارش تبسم-بارش لبخند-بارش انرژی مفید-بارش اطلاعات و دانسته ها.

·        هر گرفتاری و رنج و عذابی که به شما می رسد،نتیجه ی کردار شما ست و بسیاری رو هم خدا می بخشد.

·        برای روزه و پرهیز از گرایش های منفی دو راه وجود دارد:پالایش و بخشایش.

·        ناجی و رهاننده در درون خود ما و فطرت خوداگونه ی ماست.ملکوت خدا در میان ماست.

·        تمجید و تحسین بر موهبت ها می افزاید.

·        وصف نیکی بر نیکی می افزاید.

·        هر فرد که خوشبخت شود برای اطرافیانش خوشبختی می آورد.

·        من آزادانه تو را می بخشم.و هر داوری نادرست در مورد تو را رها می کنم.

·        کسانی که دیگران را از ابراز عشق و محبت محروم می کنند در واقع خودشان را از جذب مهر و محبت محروم می سازند.

·        با یاد آوری به کینه ها و نفرت ها مدام آنها را بزرگتر و بزرگتر می کنیم و با بخشیدن،بزرگترین لطف را به خودمان می کنیم اما لزوما،بخشیدن به معنای برقراری ارتباط نیست.

·        هر قسمت از وجود شما که جریان ندارد را جریان دهید.

·        اگر دیگران بدانند که نمی خواهید به نظر آنها احمق بیایید مطمئن باشید حتما وانمود خواهند کرد که شما ابله بوده  و بدین طریق مورد بازیچه قرار خواهید گرفت.

·        هیچگاه کسی را بالاتر از خود قرار ندهید.

·        آنچه دیگران در مورد شما فکر می کنند به خودشان مربوط است .مردم به نحوی که دوست دارند فکر می کنند...عقیده ی آنها نسبت به شما مهم تر از عقیده ی خودتان نسبت به خودتان نیست.

·        مسئول اینکه دیگران شما رو درک نمی کنند نیستید.

·        با شما همان رفتاری می شود که خود به آنها آموخته اید.

·        هیچگاه نگذارید دوستان و آشنا یان با نظر ترحم به شما نگاه کنند زیرا خوشبختی همیشه افراد شجاع  و دلیر را دوست دارد و از اشخاص زبون بیزار است.

·        همیشه جنبه ی مثبت و روشن هر چیز را بنگرید.سعی کنید نظر خوشبینانه ی شما واقعیت پیدا کند.

·        باید مثل بچه ها خوشبختی اصلی خود را با داشتن چیز کمی احساس کنید.

·        یکی از عوامل خوشبختی ساده زیستیست.

·        از خود نمایی بپرهیزید.امروزه خودنمایی باعث شده انسان ها همه ی آسایش و راحتی خود را از دست دهند و به عناوین گوناگون خود را ارضاء کنند.نمونه ی بارز "زندگی قسطی"

·        هیچ چیز به خودی خود خوب یا بد نیست،فکر ما آن را خوب یا بد می سازد.

·        چیزی به نام شکست وجود ندارد،فقط باید نتیجه گیری خوبی داشته باشیم.

·        با عادت نشستن و تحمل کردن مبارزه کنید.

·        طوری رفتار کنید که گویی به موفقیت خود اطمینان دارید و پر از انرژی هستید و برای ایجاد روحیه وانمود کنید که به هدف رسیده اید.

·        انسان همان است که باور دارد.

·       

/ 0 نظر / 7 بازدید